Oppstalling

Søknad om oppstalling ved Haugaland Hestesport Arena

Ønsker du å ha hesten din oppstallet på den nye Hestesport Arena på Haugalandet ? Fyll in skjema nederst på siden.
Under finner du informasjon om de ulike oppstallingspakkene

Betingelser for oppstalling ved Haugaland Hestesport Arena

1. Søknader om stallplasser sendes via HHA sin nettside på egen oppstallingssøknad. (se skjema under) Søknadene vil fortløpende bli vurdert av daglig leder/styret

2. Alle oppstallører må ha skriftlig avtale

3. Oppsigelsesfrist 2 måneder.

4. Oppstallingsplass kan deles mellom to oppstallører, men da skal begge godkjennes og ha skriftlig avtale

5. Ingen framleie av stallplasser er lov

6. Alle oppstallører må være medlem i en av rideklubbene

7. Dersom venteliste, prioriteres de som representerer en av de to rideklubbene

8. Søkere som har noe økonomisk utestående på andre staller vil ikke bli prioritert

9. Dersom oppstallør ikke betaler stalleie, har HHA rett til å si opp plassen med 14 dgr. frist

10. Vi forventer at våre oppstallører bygger opp om et godt samarbeidsklima og god kultur

11. Vi  har et rusfritt miljø på anlegget

Velkommen som oppstallør i et aktivt og positivt hestesportmiljø i Haugalandets nyeste arena !

Oppstallingspakker du kan velge mellom

Alle våre oppstallingspakker inneholder følgende:

– tre høyfôringer pr dag, evt inkl. kraftfor om det ligger i avtalen. Ansatte ved HHA forer morgen og middag og  kvelds ukedager.( fom mandag morgen tom fredag middag)
– 4 pk spon pr mnd./6 pakker pellets pr mnd
– utslipp hver dag hele året i paddock. Dørene til hestene er åpne ut i luftegård fra ca 08.00. Middag fores inne kl 13.00. Ved svært kaldt vær kan hestene bli lukket inne til middag, om hestene da skal slippes ut etter middag og fram til kvelds kl 20.00 kan en be om det.
– alle hestene har egen paddock rett ut fra stall
– tilgang på hall og utebaner etter oppsatte tider inkl i pris
– fri tilgang på salrom,vaskespilt og vaskerom/tørkerom. Det kan kjøpes polletter til vaskemaskin
– fri tilgang til varmestue, wc/dusj og garderober

Velg hvilken pakke du ønsker for deg og din hest:

Grunnpakke Mini :Inntil 8 kg “forenheter”. 1 forenhet tilsvarer her:
– 1 kg høyensilage eller
– 1 liter kraftfor (komplett eller energi) eller
– 4 liter ferdigblandet betfiber 
Denne pakken følger de faste rutinene ved utslipp og fôringer. Eier står selv ansvarlig for mosjonering og møkking. Oppstallør deltar i helgeforingsordningen. Pris: 5000 per måned

Grunnpakke Midi : Inntil 12 kg “forenheter”. 1 forenhet tilsvarer her:
– 1 kg høyensilage eller
– 1 liter kraftfor (komplett eller energi) eller
– 4 liter ferdigblandet betfiber 

Denne pakken følger de faste rutinene ved utslipp og fôringer. Eier står selv ansvarlig for mosjonering og møkking. Oppstallør deltar i helgeforingsordningen. Pris: 5500 per måned.

Grunnpakke Maxi: Inntil 16 kg “forenheter”. 1 forenhet tilsvarer her:
– 1 kg høyensilage eller
– 1 liter kraftfor (komplett eller energi) eller
– 4 liter ferdigblandet betfiber 

Denne pakken følger de faste rutinene ved utslipp og fôringer. Eier står selv ansvarlig for mosjonering og møkking. oppstallør deltar i helgeforingsordningen. Pris: 6000 per måned.

Bronsepakke: Inneholder alt i grunnpakken. Stallpersonale kan i tillegg ta av bandasjer ved utslipp, og legge på dekken om morgenen(ukedager). Oppstallør deltar ikke i helgeforingsordningen. Pris: grunnpakke + 1.000 per måned

Sølvpakke: Inneholder alt i bronsepakken. Denne pakken inneholder i tillegg møkking mandag til fredag, med unntak av røde dager.Pris: Bronsepakke + 2000 per måned

Gullpakke: Inneholder alt i sølvpakken.Inkluderer i tillegg innslipp ukedager og bytte av dekken, ta på bandasjer. Pris: Sølvpakke + 2000 per måned

Ekstra tjenester eller høyensilage, kraftfor eller spon/pellets :
– Pr kg høyensilage ekstra: 5 kr pr kg (kan variere med høypriser)
– Pr kg kraftfor ekstra: Regnes ut fra faktisk pris
– Sponballe: kr 120
– Pellets: kr 120
– Pr. ekstra dekkenskift: 50 kr
– Bandasjer av/på: 50 kr pr par
– Sette fram hest til hovslager/dyrlege: 100 kr
Øvrige tjenester/pris kan avtales dersom kapasitet

Har du fått stallplass
Gå inn på egen facebookside for oppstallører på: https://www.facebook.com/groups/382332395720161/